edukacja stacjonarna

LO SVS Leonardo » edukacja stacjonarna

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Leonardo SVS umożliwia młodzieży naukę w systemie stacjonarnym.

KSZTAŁCENIE W LICEUM

Naszym uczniom proponujemy solidny fundament wiedzy ogólnej z obowiązujących w liceum przedmiotów. Oferujemy zajęcia dodatkowe i konsultacje oraz zajęcia psychologiczne. Rozszerzamy edukację o wycieczki do kin, muzeów, teatrów. Młodzież jest zachęcana do udziały w życiu kulturalnym i społecznym.

Dla uczniów z problemami w nauce – organizujemy lekcje wyrównawcze. Nauczyciele zawsze są do dyspozycji uczniów – zawsze można poprawić ocenę – nagradzamy chęci i starania – chcemy nauczyć młodzież – dobrego wykorzystania czasu a także zaangażowania i samodzielnej nauki tak potrzebnej na studiach. Akceptacja i życzliwe traktowanie młodzieży, stworzenie odpowiedniej atmosfery do nauki jest dla nas priorytetem.

Oferujemy solidne przygotowanie z matematyki.
Rzetelne przygotowanie dla humanistów z rozwijaniem ich zainteresowań.

Wprowadzamy duży wybór języków obcych – które są na wysokim poziomie.
 Język obowiązkowy: język angielski.
Języki do wyboru: język niemiecki, 
język hiszpański, język francuski

Stała i zaangażowana kadra nauczycielska gwarantuje wysoki poziom nauczania. 
Do każdego ucznia – zgodnie z koncepcją przyjętą przez szkołę – podchodzimy indywidualnie.
 W naszej szkole czują się dobrze zarówno uczniowie zdolni, jak również młodzież, która nauce musi poświęcać znacznie więcej czasu.
Celem, który nam przyświeca jest wydobycie z uczniów zdolności i nauczenie wiary we własne siły.
 Nasza kadra nauczycielska – stale się kształci i pogłębia swoje pedagogiczne umiejętności.

Planujemy wyjazdy integracyjne – zielone szkoły – jest to wyjazd integracyjno – wychowawczy. Organizowane są na nim lekcje plenerowe, zajęcia motywacyjne, gry terenowe, a także spotkania z historią.

Organizacja kształcenia

przygotowanie do wyboru rozszerzenia:
Etap 1
Korzystanie z  pomocy doradcy zawodowego, wsparcia psychologa i pedagoga szkolnego, wychowawcy oraz udział w zajęciach rozwijania samopoznania

Etap 2
Koniec klasy pierwszej wybór rozszerzeń.
 Ilość rozszerzeń uzależniona od wyboru uczniów.
  • język angielski obowiązkowy 5 godzin;
  • drugi język – do wyboru: niemiecki, francuski lub hiszpański;
  • w klasie pierwszej także plastyka;

2 godziny w tygodniu w formie mentoringu i warsztatów.

związane z pasjami.

języki obce

 • Niemiecki – podstawowy, niemiecki – kontynuacja
 • angielski – kontynuacja

Przedmioty rozszerzone do wyboru

 • historia lub geografia lub język angielski
 • wiedza o społeczeństwie

Dodatkowe wymagania
Sprawdzian kompetencji z języka angielskiego

języki obce

 • Angielski – kontynuacja
 • angielski – podstawowy
 • niemiecki – podstawowy
 • niemiecki – kontynuacja

Przedmioty rozszerzone (do wyboru)

 • matematyka
 • chemia
 • fizyka
 • biologia
 • geografia
 • język obcy nowożytny

Klasa przygotowująca do dalszego kształcenia na kierunkach politechnicznych i ścisłych. Uczniowie kończący tą klasę będą przygotowani do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych dzięki czemu mają bardzo szerokie możliwości wyboru późniejszego kierunku studiów.

Języki obce

 • Angielski – kontynuacja
 • angielski – podstawowy
 • niemiecki – podstawowy
 • niemiecki – kontynuacja
 • hiszpański – podstawowy
 • włoski, rosyjski – opcjonalnie

Przedmioty rozszerzone

 • język polski
 • język angielski
 • Historia
 • WOS

Klasa dla osób z uzdolnieniami i zainteresowaniami humanistycznymi oraz łatwością nauki języków obcych. Stwarzamy warunki do rozwijania pasji twórczych i kreatywności, zdolności komunikacji i retoryki a także pisania w języku angielskim. Wspieramy projekty i inicjatywy uczniowskie.
Możliwość poszerzenia ścieżki edukacyjnej o edukację medialną, historyczną i psychologiczną.

Przedmioty

Realizacja przedmiotów ogólnokształcących ujętych w podstawie programowej w zakresie podstawowym i/lub w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym.

Do przedmiotów ogólnokształcących, dla których podstawa programowa przewiduje tylko z należą:

•    podstawy przedsiębiorczości,
•    edukacja dla bezpieczeństwa.

Do przedmiotów ogólnokształcących, dla których podstawa programowa przewiduje zakres podstawowy i zakres rozszerzony należą:

•    język polski,
•    język obcy nowożytny,
•    historia,
•    wiedza o społeczeństwie,
•    geografia,
•    biologia,
•    chemia,
•    fizyka,
•    matematyka,
•    informatyka.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa 1Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4
Język polski TakTakTak
Język obcy nowożytnyTakTakTakTak
Drugi język obcy nowożytnyTakTakTakTak
Historia TakTakTakTak
Wiedza o społeczeństwieTakTak
Podstawy przedsiębiorczościTakTak
Geografia TakTakTak
Biologia TakTakTak
Chemia TakTakTak
Fizyka TakTakTak
Matematyka TakTakTakTak
Informatyka TakTakTak
Edukacja dla bezpieczeństwaTak
Muzyka/Plastyka/Filozofia Tak

Złóż podanie o przyjęcie do szkoły średniej