matura polska

LO SVS Leonardo » matura polska

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny, organizowany przez CKE (Centralną Komisję Egzaminacyjną), ma za zadanie sprawdzenie poziomu wiadomości i umiejętności, nabytych podczas nauki w szkole średniej, z zakresu przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym.
Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy dla absolwentów szkół średnich jednak ważną rolą jaką odgrywa jest fakt, że zastępuje on egzaminy wstępne na wyższe uczelnie, które w procesie rekrutacji wykorzystują wyniki z poszczególnych przedmiotów maturalnych, zdawanych zazwyczaj na poziomie rozszerzonym. Wyjątkiem są niektóre kierunki studiów, na które przeprowadzane są dodatkowe egzaminy np. aktorstwo czy architektura.

matura w terminie próbnym część pisemna – zazwyczaj marzec

egzamin maturalny w terminie głównym zarówno na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym – 4 do 25 maja

egzamin w terminie dodatkowym – 1 do 15 czerwca

egzamin w terminie poprawkowym – po 20 sierpnia

Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostają z początkiem lipca, a dla osób poprawiających w sierpniu – z początkiem września.

Egzamin maturalny w 2022 r. zostanie przeprowadzony z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych wyłącznie w części pisemnej.

Do części ustnej mogą przystąpić maturzyści, którym wyniki z egzaminów ustnych są niezbędne np. w procesie rekrutacji na zagraniczne uczelnie wyższe lub do realizacji umów międzynarodowych.

W 2022 roku absolwenci muszą przystąpić do 3 egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) na poziomie podstawowym oraz do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym lud dwujęzycznym.

Aby egzamin maturalny został uznany za zdany należy uzyskać co najmniej 30% z możliwych punktów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego) oraz przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej.

Tegoroczni maturzyści mogą przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych wybranych spośród przedmiotów, na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Który przedmiot wybrać?

Po pierwsze, istotne jest to, który najbardziej nas interesuje i który sprawia nam największą łatwość?

Drugim czynnikiem są dalsze plany na studia. Należy sprawdzić wymagania rekrutacyjne obowiązujące na wybranym przez nas kierunku.

Centralna Komisja Egzaminacyjna zapowiedziała poważne zmiany w egzaminach dojrzałości zarówno egzaminów pisemnych, jak i egzaminów ustnych.

Uczniowie od 2023 roku będą obowiązkowo przystępować do egzaminów pisemnych: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz z matematyki. Konieczne będzie także przystąpienie do jednego egzaminu w formie pisemnej z przedmiotu do wyboru. Egzaminy ustne będą natomiast obowiązywać z języka polskiego i języka obcego.

Od przyszłego roku egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwać będzie 240 minut, natomiast na poziomie rozszerzonym aż 210 minut (obecnie maturzyści mają do dyspozycji analogicznie 170 i 180 minut). Osoby udające się na egzamin z matematyki na obu poziomach otrzymają 180 minut.

Bez zmian natomiast pozostanie czas egzaminów z języka obcego nowożytnego.

Ponadto istotna zmiana będzie dotyczyć wymagań, które trzeba spełnić, by móc przystąpić do matury – do zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym konieczne będzie uzyskanie 30 proc. z możliwych do zdobycia punktów. Należy pamiętać, że według nowych zasad, został wprowadzony obowiązek zdawania przynajmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Zmianie w 2023 roku ulegnie także ilość zadań na egzaminie z matematyki. Matura podstawowa nie będzie już zawierać zadań za 5 lub 6 punktów, za to pojawi się więcej zadań z możliwością zdobycia jednego lub dwóch punktów. Co więcej, egzamin będzie zawierał zadania typu „prawda-fałsz” oraz więcej zadań otwartych.

Poziom rozszerzony będzie zawierał tylko zadania otwarte. To oznacza, że zrezygnowano z zadań wielokrotnego wyboru.

Od 2023 roku maturzyści otrzymają dwa arkusze podstawowej matury z języka polskiego. Pierwszy z nich zostanie podzielony na dwie części i będzie dotyczył tzw. języka polskiego w użyciu oraz testu historycznoliterackiego.

Drugi arkusz będzie obejmował wypracowanie na wybrany przez zdającego temat. Nowe wymagania obejmują napisanie tekstu na co najmniej 400 słów, uwzględnienie w nim dwóch utworów literackich (w tym jednego z listy obowiązkowych lektur), oraz dwa konteksty (biograficzne, kulturowe, polityczne, społeczne, historyczne).

Matura ustna będzie przeprowadzana w dość podobny sposób jak dotychczas, jednak maturzysta będzie losował dwa zadania (w tym jedno z jawnego zestawu pytań ogłoszonych na dwa lata przed egzaminem). Pierwsze zadanie będzie polegało na sprawdzeniu wiedzy ucznia z lektury obowiązkowej i stworzenie wypowiedzi na jej temat z uwzględnieniem wybranego kontekstu. Drugie zadanie będzie obejmować zagadnienie związane z literaturą lub dziełem sztuki. Czas trwania matury ustnej nie uległ zmianie.

Spotkanie integracyjne

Przyjdź do nas na ul. Mickiewicza 49. Wspólnie spędzimy czas, aby się poznać bliżej.

23.08. i 30.08.2022

godz. 11.00

Jak zdać maturę – pewny sposób

Powszechnie wiadomo, że dobra organizacja to połowa sukcesu – przekonaj się, że warto zaplanować swoje maturalne zmagania chociażby dla ograniczenia stresu oraz dla własnego poczucia, że kontrolujesz sytuację.

Psychologia sukcesu, twierdzi, że „cel to spisane marzenia” i „aby spełnić swoje marzenia, trzeba tego chcieć”.

Twój cel jest oczywisty – zdać maturę. Postaw sobie pytanie, po co tę maturę chcesz zdać i z jakim wynikiem. Jeśli określisz sobie główny cel, stanie się on motywatorem do działania. Żeby osiągnąć cel główny, trzeba sobie wyznaczyć także mniejsze cele, które na pierwszy rzut oka są łatwe do osiągnięcia. Samorealizacja, pasja i dążenie do sukcesu gwarantują, że zdasz i to lepiej niż myślisz. „Nauka to pokarm dla rozumu” (Lew Tołstoj) i to prawda, uczysz się i zdajesz egzaminy, rozwijasz się i o to właśnie chodzi.

Wiesz, że masz do zdania kilka przedmiotów oraz określony czas na przygotowania. Ponadto wiesz, że nauka niektórych przedmiotów sprawia Ci nawet przyjemność, natomiast z niektórymi masz problemy. Warto sobie przemyśleć, w jaki sposób lubisz i chcesz się uczyć, przy uwzględnieniu, że niektóre przedmioty wymagają konkretnych metod. Stopniowanie wiedzy, odpowiednie przygotowywanie notatek, czy też nauka na głos będą alternatywą i na pewno trochę urozmaicą przygotowania maturalne. Dla odważniejszych i chcących poeksperymentować, dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z mnemotechnik.

Najlepiej przygotuj sobie kalendarz, w którym wszystko rozpiszesz.

Ważne, żeby ten kalendarz budził pozytywne skojarzenia i wręcz zachęcał do korzystania z niego. Następnie podziel materiał na części.

Z reguły w każdym przedmiocie można wyróżnić rozdziały i podrozdziały. One pomogą Ci określić tzw. kroki milowe – to właśnie będą twoje małe cele do osiągnięcia. Musisz rozplanować naukę w czasie, ale bądź realistą, a nie własnym katem. Zaplanuj naukę na tydzień, a nie na konkretny dzień. Ważne, by na koniec tygodnia zrealizować zaplanowany materiał. Uwzględniaj również powtórki i sprawdzanie swojej wiedzy, najlepiej po osiągnięciu każdego kroku milowego. Postaraj się zacząć od małych rzeczy. Po każdym dniu lekcji poświęć 30 minut na przejrzenie notatek i spróbuj wybrać najważniejsze informacje. Regularność i sumienność to właśnie to, co jest jednym z najważniejszych elementów w przygotowaniach maturalnych.

Planuj każdy tydzień tak, żeby nie skupiać się na jednym przedmiocie, ale systematycznie powtarzać materiał z każdego z nich, w czasie, który zamierzasz na to poświęcić. Weź pod uwagę różne metody nauki. Może warto wypróbować coś nowego. Pamiętaj również o nagrodach – za każdy krok milowy wyznacz sobie nagrodę. Może to być wyjście do kina lub po prostu beztroskie leniuchowanie przed telewizorem. Zaproś do tego znajomych. Nic nie działa tak dobrze jak wzajemna mobilizacja.

Jeśli uda Ci się wytrwać i zrealizować zamierzony plan, maturę masz w kieszeni. Chcąc kontynuować naukę na studiach, taka mała matura czeka Cię średnio co pół roku, podczas sesji egzaminacyjnej. Jeśli już teraz wytrenujesz umiejętność uczenia się, jeszcze nie raz pomoże Ci osiągnąć sukces.

Złóż podanie o przyjęcie do szkoły średniej